Zavezani stalnemu izboljševanju: ponovno obnovili certifikata ISO 9001:2008 in ISO 27001:2013

Zavezani stalnemu izboljševanju: ponovno obnovili certifikata ISO 9001:2008 in ISO 27001:2013

Naš trud na področju standardizacije poslovnih procesov in zagotavljanju informacijske varnosti podjetja ter strank se je potrdil s ponovno uspešno izvedeno presojo in podaljšanjem certifikatov IS0 9001:2008 ter ISO 27001:2013.

ISO 9001:2008 je mednarodni standard upravljanja kakovosti, ki temelji na osmih principih (vsi pomembni za dobre poslovne prakse in uspešno poslovanje): osredotočenost na stranke, vodenje, vključevanje zaposlenih, procesni pristop, sistemski pristop k vodenju, stalne izboljšave, odločevanje na podlagi dejstev ter korekten odnos s poslovnimi partnerji. Ponovno podaljšanje certifikata dokazuje, da naše storitve in rešitve dosegajo predpisane standarde kakovosti, hkrati pa nam omogoča vrednotenje in ocenjevanje sprememb ter izboljšav, ki jih stalno vpeljujemo na nivoju podjetja.

Certifikat ISO 27001:2013, ki je nadgradil prejšnji standard 27001:2005, potrjuje ustreznost procesov varovanja podatkov podjetja in podatkov naših strank. V podjetju standarde varovanja stalno nadgrajujemo in izboljšujemo, vsako leto pa smo podvrženi tudi zunanji presoji, ki preveri upoštevanje predpisanih standardov ter potrdi ali zavrže veljavnost certifikata. Uspešno izpeljana certifikacijska presoja po novem standardu ISO 27001:2013 brez najdenih neskladnosti izkazuje naš trud na področju zagotavljanja varnosti podatkov podjetja in strank ter izraža naš sloves zaupanja vrednega partnerja v svetovnem merilu.

Letošnja recertifikacija je za NIL pomenila prvo konsolidirano presojo obeh standardov hkrati, kar pomeni, da je smo izkazali, da upravljanje kakovosti storitev in internih procesov uspešno ter celostno povezujemo z informacijsko-varnostnimi elementi.

Ponovno podaljšanje veljavnosti certifikatov IS0 27001:2013 ter ISO 9001:2008 potrjuje dejstvo, da smo zaupanja vreden in kredibilen poslovni partner, ki je zavezan stalnemu izboljševanju poslovnih procesov in najvišjim varnostnim standardom,” je povedal Vasko Berden, generalni direktor, NIL.

NIL v sklopu svojih poslovnih procesov obdeluje zelo občutljive podatke. Kot soupravljavec infrastruktur velikih organizacij moramo zaradi stika z občutljivimi podatki in procesi strank vzdrževati izjemno visok nivo zaupanja v svoje delo. Kot ponudnik storitev v oblaku moramo skrbno varovati osebne in poslovne podatke strank, ki gostujejo na naši infrastrukturi v sklopu storitev kot sta Flex IT ali Flip IT. Skozi zahtevne projekte za zdravstvo, obrambo ter finančni sektor smo skozi leta dokazali, da smo vredni tega zaupanja. Ponovno potrjena oba certifikata sta tako izkaz našega truda ter zavezanosti najvišji stopnji poslovne korektnosti.