Za še večje zadovoljstvo strank – uspešna ISO 9001 in ISO/IEC 27001 presoja

Ponovno potrjena certifikata ISO 9001:2008 in ISO/IEC 27001:2013 dokazujeta naš trud za stalno izboljševanje zadovoljstva strank.

V konkurenčnem mednarodnem okolju ter v dobi t. i. digitalizacije poslovanja oziroma digitalne preobrazbe odlične tehnične rešitve same po sebi niso več dovolj. Za uspeh na trgu je potrebno stalno izboljševanje storitev, ki morajo izražati jasno dodano vrednost za stranko.

Za slednje si na NIL-u med drugim prizadevamo tudi s sistemoma upravljanja kakovosti ter standardizacije procesov varovanja občutljivih podatkov, ki ju vsako leto znova potrjujemo z neodvisno zunanjo presojo in certifikatoma ISO 9001:2008 ter ISO/IEC 27001:2013. S temi ukrepi dokazujemo, da aktivno rešujemo potencialne izzive v poslovnih procesih, da stalno nadgrajujemo učinkovitost, zanesljivost in varnost naših rešitev in da je poslovna korist stranke osnovni cilj vseh naših poslovnih aktivnosti.

Stalno izboljševanje storitev in posledično še večje zadovoljstvo strank sta eni izmed glavnih vodil našega poslovanja. Vsakoletne uspešne neodvisne presoje procesov upravljanja kakovosti ter varovanja informacij so dokaz, da smo zaupanja vreden partner, ki se trudi stranki zagotoviti najboljšo možno rešitev za njihov poslovni izziv,” je povedal Vasko Berden, generalni direktor, NIL.

ISO 9001:2008 je mednarodni standard upravljanja kakovosti, ki temelji na osmih principih (vsi pomembni za dobre poslovne prakse in uspešno poslovanje): osredotočenost na stranke, vodenje, vključevanje zaposlenih, procesni pristop, sistemski pristop k vodenju, stalne izboljšave, odločevanje na podlagi dejstev ter korekten odnos s poslovnimi partnerji. Ponovno podaljšanje certifikata dokazuje, da naše storitve in rešitve dosegajo predpisane standarde kakovosti, hkrati pa nam omogoča vrednotenje in ocenjevanje sprememb ter izboljšav, ki jih stalno vpeljujemo na nivoju podjetja.

Certifikat ISO/IEC 27001:2013, ki je nadgradil prejšnji standard 27001:2005, potrjuje ustreznost procesov varovanja podatkov podjetja in podatkov naših strank. Kot soupravljavec IT-okolij velikih organizacij ter ponudnik storitev v oblaku velikokrat obdelujemo zelo občutljive ter pomembne podatke naših strank, zato moramo poleg zagotavljanja odlične storitve strankam tudi stalno vzdrževati izjemno visok nivo zaupanja v svoje delo. V podjetju standarde varovanja stalno nadgrajujemo in izboljšujemo, vsako leto pa smo podvrženi tudi zunanji presoji, ki preveri upoštevanje predpisanih standardov ter potrdi ali zavrže veljavnost certifikata. Uspešno izpeljana certifikacijska presoja po novem standard ISO/IEC 27001:2013 izkazuje naš trud na področju zagotavljanja varnosti podatkov podjetja in strank ter izraža naš sloves zaupanja vrednega partnerja v svetovnem merilu.

Z uspešno izpeljano konsolidirano presojo obeh standardov hkrati še dodatno dokazujemo, da upravljanje kakovosti storitev in internih procesov uspešno ter celostno povezujemo z informacijsko-varnostnimi elementi.