Uspešni presoji ISO 9001 in ISO/IEC 27001 potrjujeta našo zavezanost poslovni korektnosti in zaupanju

Doseganje standardov ISO 9001:2015 in ISO/IEC 27001:2013 dokazuje naš trud za stalno izboljševanje zadovoljstva strank, razvoj sistema vodenja kakovosti, obvladovanje tveganj ter zavzetost k najvišjim standardom varovanja informacij.

NIL strateško vlaga v stalen razvoj novih znanj in storitev, optimizacijo in posodabljanje poslovnih procesov, sistemov kakovosti in nadzora rešitev ter varovanja informacij. Da naše aktivnosti na teh področjih zagotavljajo najvišji nivo kakovosti, jih nadziramo in preverjamo tudi s pomočjo neodvisnih zunanjih presojevalcev in ponosni smo, da smo ponovno uspešno potrdili certifikata ISO/IEC 27001:2013 in ISO 9001:2015.

Potrditev certifikatov je še posebej pomembna za naše storitve varnostno operativnega centra (SOC), asistence NIL Assist ter celotnega portfelja varnostnih storitev in rešitev v oblaku. V okviru njih namreč podpiramo, nadzorujemo, soupravljamo oziroma zagotavljamo delovanje ključnih storitev naših strank, pri čemer je kakovost naših procesov dela, obravnave in varovanja podatkov ter obvladovanje tveganj izjemnega pomena za uspešno sodelovanje.

»Današnji način poslovanja je izredno zbližal podjetja in njihove stranke, zato je uspeh bolj kot kadarkoli prej posledica dobrega sodelovanja. Na NIL-u zato vlagamo ogromno energije v stalno izboljševanje odnosa z našimi poslovnimi partnerji in poglabljanje zaupanja. Del teh naporov se izkazuje tudi v uspešnih neodvisnih presojah sistemov kakovosti storitev ter v varovanju informacij po najnovejših standardih ISO 9001:2015 in ISO/IEC 27001:2013, ki potrjujeta našo kredibilnost na trgu ter zaupanje naših strank v naše storitve,« je povedal Vasko Berden, generalni direktor, NIL.

ISO 9001:2015 je mednarodni standard upravljanja kakovosti, ki poudarja predvsem pomen obvladovanja tveganj na vseh ravneh podjetja in poslovnih procesov. Izpolnjevanje zahtev certifikata dokazuje, da naše storitve in rešitve dosegajo mednarodno priznane standarde kakovosti, hkrati pa nam omogoča vrednotenje in ocenjevanje sprememb ter izboljšav, ki jih stalno vpeljujemo na nivoju podjetja.

Certifikat ISO/IEC 27001:2013 potrjuje ustreznost vodenja procesov varovanja podatkov podjetja in podatkov naših strank. Kot soupravljavec IT-okolij velikih organizacij, ponudnik storitev varovanja IT-sistemov ter ponudnik storitev v oblaku velikokrat obdelujemo zelo občutljive ter pomembne podatke naših strank, zato moramo poleg zagotavljanja odlične storitve strankam tudi stalno vzdrževati izjemno visok nivo zaupanja v svoje delo ter ponujati celovit pregled varovanja informacij pri svojem poslovanju. Uspešno izpeljana presoja po standardu ISO/IEC 27001:2013 tako izkazuje naš trud na področju zagotavljanja varnosti podatkov podjetja in strank ter izraža naš sloves zaupanja vrednega partnerja v svetovnem merilu.

Z uspešno izpeljano konsolidirano presojo obeh standardov hkrati še dodatno dokazujemo, da upravljanje kakovosti storitev in internih procesov uspešno ter celostno povezujemo z informacijsko-varnostnimi elementi.