Študija primera: Big Bang preselil spletno trgovino v javni oblak Flex IT

Študija primera: Big Bang preselil spletno trgovino v javni oblak Flex IT

Big Bang, eden izmed največjih domačih trgovcev z avdio-video izdelki, računalniško opremo ter belo tehniko, je s selitvijo svoje spletne trgovine v javni oblak Flex IT izboljšal njeno delovanje ter si znižal stroške vzdrževanja. Pri izbiri platforme sta pretehtala predvsem strokovnost in prilagodljivost lokalnega ponudnika.

V podjetju Big Bang so zaradi naraščajočega števila obiskovalcev spletne trgovine pogosto nadgrajevali informacijsko infrastrukturo. Ker pa se je trend nadaljeval, so presodili da samo nadgrajevanje dolgoročno ne bo smotrno. Po oceni stroškov dela in opreme ter pregledu možnih alternativ, so se odločili za selitev spletne trgovine na upravljano infrastrukturo oziroma javni oblak. Izbrali so NIL-ovo storitev Flex IT, prepričala pa jih je predvsem naša strokovnost in prilagodljivost. “Flex IT po eni strani ponuja “vse kar imajo veliki”, po drugi pa imamo na strani NIL-a tudi osebo, ki nam je v primeru kakšnih tehničnih težav zmeraj na voljo in ravno to je za nas izredno pomembno,” je povedal Andrej Vidmar, Vodja organizacije in IT, Big Bang.

V študiji primera si natančneje preberite, kako smo skupaj z Big Bang-ovo ekipo preselili njihovo spletno trgovino v okolje Flex IT in kakšne poslovne koristi je to prineslo podjetju Big Bang.