Presoji po standardinh ISO 9001:2015 in ISO/IEC 27001:2013 uspešni

Doseganje standardov ISO 9001:2015 in ISO/IEC 27001:2013 dokazuje naš trud za stalno izboljševanje zadovoljstva strank, razvoja sistema vodenja kakovosti, obvladovanje tveganj, ter zavzetost k najvišjim standardom varovanja informacij.

NIL strateško vlaga v stalen razvoj novih znanj in storitev, optimizacijo in posodabljanje poslovnih procesov, sistemov kakovosti in nadzora rešitev ter varovanja informacij. Da naše aktivnosti na teh področjih zagotavljajo najvišji nivo kakovosti, jih nadziramo in preverjamo tudi s pomočjo neodvisnih zunanjih presojevalcev in ponosni smo, da smo ponovno uspešno zaključili presojo po standardih ISO/IEC 27001:2013 ter ISO 9001:2015. Letos neodvisni presojevalci Bureau Veritas niso odkrili nobenih neskladij. Hkrati so presojevalci pohvalili NIL-ov fokus na stranke in pristop k prenovi procesov.

ISO 9001:2015 je mednarodni standard upravljanja kakovosti in nadgradnja standarda 9001:2008. Nova verzija poudarja predvsem pomen obvladovanja tveganj na vseh ravneh podjetja in poslovnih procesov. Nadgradnja na najnovejšo verzijo dokazuje, da naše storitve in rešitve dosegajo mednarodno priznane standarde kakovosti, hkrati pa nam omogoča vrednotenje in ocenjevanje sprememb ter izboljšav, ki jih stalno vpeljujemo na nivoju podjetja.

Certifikat ISO/IEC 27001:2013 potrjuje ustreznost vodenja procesov varovanja podatkov podjetja in podatkov naših strank. Kot soupravljavec IT-okolij velikih organizacijponudnik storitev varovanja IT-sistemov ter ponudnik storitev v oblaku in varnostno operativnega centra (SOC) velikokrat obdelujemo zelo občutljive ter pomembne podatke naših strank, zato moramo poleg zagotavljanja odlične storitve strankam tudi stalno vzdrževati izjemno visok nivo zaupanja v svoje delo ter ponujati celovit pregled varovanja informacij pri svojem poslovanju. Uspešno izpeljana presoja po standardu ISO/IEC 27001:2013 tako izkazuje naš trud na področju zagotavljanja varnosti podatkov podjetja in strank ter izraža naš sloves zaupanja vrednega partnerja v svetovnem merilu.

Z uspešno izpeljano konsolidirano presojo obeh standardov hkrati še dodatno dokazujemo, da upravljanje kakovosti storitev in internih procesov uspešno ter celostno povezujemo z informacijsko-varnostnimi elementi.