Presoji ISO 9001 in ISO/IEC 27001 znova uspešni

Doseganje standardov ISO 9001:2015 in ISO/IEC 27001:2013 dokazuje naš trud za stalno izboljševanje zadovoljstva strank, razvoja sistema vodenja kakovosti, obvladovanje tveganj ter zavzetost k najvišjim standardom varovanja informacij.

Digitalizacija poslovanja od sistemskih integratorjev zahteva dosledno razumevanje poslovnih modelov naših strank in njihovih izzivov. Če želimo učinkovito obvladovati aktualna IT-varnostna tveganja, se moramo aktivno vključevati v poslovne procese in varovanje IT-okolij, hkrati pa posel od IT-rešitev in sistemskih integratorjev pričakuje pozitiven doprinos h konkurenčnosti ter optimizaciji poslovanja.

NIL strateško vlaga v stalen razvoj novih znanj in storitev, optimizacijo in posodabljanje poslovnih procesov, sistemov kakovosti in nadzora rešitev ter varovanja informacij. Da naše aktivnosti na teh področjih zagotavljajo najvišji nivo kakovosti, jih nadziramo in preverjamo tudi s pomočjo neodvisnih zunanjih presojevalcev in ponosni smo, da smo ponovno uspešno potrdili certifikat ISO/IEC 27001:2013 ter izvedli pomemben prehod iz standarda ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015. Slednje potrjuje uspešno uvedbo nekaterih pomembnih sprememb v poslovanje v zadnjem letu. Med njimi bi še posebej izpostavili nadgradnjo projektnega vodenja in njegovo vključitev v sistem vodenja kakovosti ter temeljito prenovo procesa obvladovanja tveganj, ki je danes nepogrešljiv člen in zagotovilo uspešnega poslovanja.

»Uspeh naših strank in naš uspeh postajata z digitalizacijo vedno bolj soodvisna, zato na NIL-u vlagamo ogromno energije v stalno izboljševanje odnosa z našimi poslovnimi partnerji. Del teh naporov se izkazuje tudi v uspešnih neodvisnih presojah sistemov kakovosti storitev ter varovanja informacij po najnovejših standardih ISO 9001:2015 in ISO/IEC 27001:2013, ki potrjujeta našo kredibilnost na trgu ter zaupanje naših strank v naše storitve,« je povedal Vasko Berden, generalni direktor, NIL.

ISO 9001:2015 je mednarodni standard upravljanja kakovosti in nadgradnja standarda 9001:2008. Nova verzija poudarja predvsem pomen obvladovanja tveganj na vseh ravneh podjetja in poslovnih procesov. Nadgradnja na najnovejšo verzijo dokazuje, da naše storitve in rešitve dosegajo mednarodno priznane standarde kakovosti, hkrati pa nam omogoča vrednotenje in ocenjevanje sprememb ter izboljšav, ki jih stalno vpeljujemo na nivoju podjetja.

Certifikat ISO/IEC 27001:2013 potrjuje ustreznost vodenja procesov varovanja podatkov podjetja in podatkov naših strank. Kot soupravljavec IT-okolij velikih organizacij, ponudnik storitev varovanja IT-sistemov ter ponudnik storitev v oblaku velikokrat obdelujemo zelo občutljive ter pomembne podatke naših strank, zato moramo poleg zagotavljanja odlične storitve strankam tudi stalno vzdrževati izjemno visok nivo zaupanja v svoje delo ter ponujati celovit pregled varovanja informacij pri svojem poslovanju. Uspešno izpeljana presoja po standardu ISO/IEC 27001:2013 tako izkazuje naš trud na področju zagotavljanja varnosti podatkov podjetja in strank ter izraža naš sloves zaupanja vrednega partnerja v svetovnem merilu.

Z uspešno izpeljano konsolidirano presojo obeh standardov hkrati še dodatno dokazujemo, da upravljanje kakovosti storitev in internih procesov uspešno ter celostno povezujemo z informacijsko-varnostnimi elementi.