Presoja po standardu ISO/IEC 27001:2013 uspešna tudi v 2023

NIL s certifikatom ISO/IEC 27001:2013 dokazuje stalno izboljševanje obvladovanja tveganj ter zavzetost k najvišjim standardom varovanja informacij.

NIL strateško vlaga v stalen razvoj novih znanj in storitev, optimizacijo in posodabljanje poslovnih procesov, sistemov kakovosti in nadzora rešitev ter varovanja informacij. Da naše aktivnosti na teh področjih zagotavljajo najvišji nivo kakovosti, jih nadziramo in preverjamo tudi s pomočjo neodvisnih zunanjih presojevalcev in ponosni smo, da smo ponovno uspešno zaključili presojo po standardu ISO 27001:2013.

Certifikat ISO/IEC 27001:2013 potrjuje ustreznost vodenja procesov varovanja podatkov podjetja in podatkov naših strank. Kot soupravljavec IT-okolij velikih organizacij, ponudnik storitev varovanja IT-sistemov ter ponudnik storitev v oblaku in varnostno operativnega centra (SOC) velikokrat obdelujemo zelo občutljive ter pomembne podatke naših strank, zato moramo poleg zagotavljanja odlične storitve strankam tudi stalno vzdrževati izjemno visok nivo zaupanja v svoje delo ter ponujati celovit pregled varovanja informacij pri svojem poslovanju. Uspešno izpeljana presoja po standardu ISO/IEC 27001:2013 tako izkazuje naš trud na področju zagotavljanja varnosti podatkov podjetja in strank ter izraža naš sloves zaupanja vrednega partnerja v svetovnem merilu.

Z uspešno izpeljano konsolidirano presojo standarda hkrati še dodatno dokazujemo, da upravljanje kakovosti storitev in internih procesov uspešno ter celostno povezujemo z informacijsko-varnostnimi elementi.