Otroci ob UNICEF-ovem svetovnem dnevu otrok prevzeli vodenje NIL-a

20. novembra praznujemo svetovni dan otrok, ko otroci po vsem svetu opozarjajo nase in prevzemajo vodilne vloge (odraslih) na različnih področjih. Gre za globalno pobudo UNICEF-a, ki daje priložnost otrokom po vsem svetu, da je njihov glas slišan in tudi upoštevan. Ob tej priložnosti so tudi na NIL-u otroci danes prevzeli vodenje podjetja, organizacijo projektov, prodajo storitev, kadrovanje itd.

Ni nam vseeno, v kakšnih okoliščinah odraščajo otroci v Sloveniji in po svetu, zato smo se na NIL-u z veseljem in ponosom priključili UNICEF-ovi iniciativi ob svetovnem dnevu otrok. Tudi mi želimo, da bi bil glas otrok po vsem svetu bolj slišan in da bi vsi otroci imeli kar najboljše možnosti za razvoj svojih potencialov.

V sklopu iniciative se nam je tako 20. novembra pridružilo 8 mladih sodelavcev, ki so se preizkusili v vlogi izvršne direktorice, skrbnika ključnih strank, skrbnika poslovnih procesov, projektne vodje, vodje zaledne pisarne, direktorice razvoja poslovanja in tudi generalne direktorice. Ob tej priložnosti so so-odločali o pomembnih poslovnih zadevah, sestankovali, odgovarjali na kadrovska vprašanja, pomagali voditi projekte ter ekipe in spoznavali delo svojih staršev. S svojo sproščenostjo, kreativnostjo in svežino so nam dokazali, da imajo kljub mladosti številne predloge in ideje, ki lahko pomembno prispevajo k razvoju podjetja in izboljšanju delovnega okolja.

»Dolžnost čisto vsakega od nas, odraslih, je, da si prizadevamo za uresničevanje in upoštevanje otrokovih pravic. Naša odgovornost je, da ustvarjamo razmere, v katerih je glas otrok slišan in upoštevan. Zato sem ponosen in vesel, da smo z današnjim dnem kot podjetje prispevali k uresničevanju tega cilja in da so se naši zaposleni pridružili UNICEF-ovim Staršem otrok sveta,« je povedal Vasko Berden, generalni direktor NIL-a, in dodal: »Ponosni smo lahko, da imamo v Sloveniji dobro urejeno družinsko politiko in visoko stopnjo širšega družbenega zavedanja o pomembnosti otrokovih pravic. To ni samoumevno in velikokrat se premalo zavedamo, kako veliko to pripomore h kakovosti življenja naših najmlajših. Kljub naporom je tudi pri nas in po svetu še veliko otrok, ki so prikrajšani za osnovne možnosti, da bi lahko kakovostno zaživeli, nekateri, žal, da bi sploh lahko preživeli. Zato pozdravljam vsako dejanje posameznikov, podjetij in organizacij, ki otrokom v Sloveniji in povsod po svetu omogoča boljši jutri.«

»Vesel sem, da so se številna podjetja v Sloveniji pridružila praznovanju svetovnega dneva otrok. S tem podjetja dokazujejo, da jim ni vseeno, v kakšnem svetu odraščajo otroci in da so pripravljena združiti moči za izboljšanje položaja vseh otrok. Da otroci prevzamejo vodilne vloge v podjetjih, je priložnost, da pokažejo svoj neprecenljiv potencial, saj so pomembni soustvarjalci današnjega sveta in prihodnosti. Zato je pomembno, da upoštevamo njihovo mnenje in jih redno vključimo v sprejemanje odločitev. Je tudi spodbuda otrokom, da se zavedajo svojih sanj, znanj in sposobnosti, da lahko aktivno in enakovredno sodelujejo pri sprejemanju odločitev v družbi,« je povedal Tomaž Bergoč, izvršni direktor UNICEF-a Slovenija.

Ob svetovnem dnevu otrok so otroci  odrasle pozvali k ustvarjanju sveta, v katerem lahko za vsakega otroka omogočimo zdravje, izobrazbo, zaščito pred nasiljem in izkoriščanjem ter enake možnosti za razvoj, za kar si UNICEF v sodelovanju s podporniki prizadeva po vsem svetu. Za uresničevanje otrokovih pravic si moramo prizadevati vse dni v letu in vsak od nas ima pri tem pomembno vlogo.

Poporo projektu lahko izrazite tudi vi. Več informacij najdete na UNICEF-ovi spletni strani.

 

[YouTube id=’9at2QUFhn_0′ width=’100%’]