Obnovitev certifikacije ISO 9001:2008

Podjetje NIL Slovenija ponovno obnovilo certifikat ISO 9001:2008

Certifikat ISO 9001:2008 potrjuje NIL-ovo zavezanost k stalnemu izboljševanju poslovnih procesov.

NIL-ov trud na področju kakovosti in standardizacije poslovnih procesov se je ponovno potrdil s podaljšanjem certifikata ISO 9001:2008. Priznanje dokazuje, da naše storitve in rešitve dosegajo predpisane standarde kakovosti, hkrati pa nam omogoča vrednotenje in ocenjevanje sprememb ter izboljšav, ki jih stalno vpeljujemo na nivoju podjetja.

ISO 9001 je mednarodni standard upravljanja kakovosti, ki temelji na osmih principih (vsi pomembni za dobre poslovne prakse in uspešno poslovanje): osredotočenost na stranke, vodenje, vključevanje zaposlenih, procesni pristop, sistemski pristop k vodenju, stalne izboljšave, odločevanje na podlagi dejstev ter korekten odnos s poslovnimi partnerji. NIL ima certifikat ISO 9001 od leta 1997.