NIL pridobil status VMware Master Services Competency: Data Center Virtualization

Partnerski statusi VMware Master Services Competencies so bili objavljeni maja 2018 in NIL je eno prvih podjetij v Evropi, ki je pridobilo naziv VMware Master Services Competency: Data Center Virtualization.

Nazivi iz skupine VMware Master Services Competencies potrjujejo tehnične in prodajne kompetence s področja najsodobnejših rešitev VMware in visoko zadovoljstvo strank z implementacijami. Zato smo ponosni, da je NIL med prvimi VMware partnerji v Evropi in na svetu, ki je prejel naziv VMware Master Services Competency: Data Center Virtualization.

Partnerski naziv VMware Master Services Competency: Data Center Virtualization potrjuje vrhunsko poznavanje rešitev VMware vSphere® ter metodologij načrtovanja virtualiziranih podatkovnih centrov, ki so jih potrdile tudi naše stranke.

Za več informacij obiščite našo stran o programsko opredeljenih podatkovnih centrih (SDDC).