NIL prejel polni certifikat družini prijazno podjetje

NIL je uspešno izvedel in nadgradil kar 19 ukrepov za izboljšanje delovnih pogojev ter zadovoljstva zaposlenih in družine.

NIL je pred kratkim sprejel vrsto ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja svojih zaposlenih. Podjetje si dosledno prizadeva za izboljšanje delovnih pogojev in spodbujanje pozitivne delovne kulture, zato uvaja številne pobude in programe, ki spodbujajo takšno vedenje. Eden od takšnih programov je pridobitev polnega certifikata Družini prijazno podjetje (DPP).

Katja Troha in Klemen Štular (oba NIL)

15. maja smo praznovali mednarodni dan družin, ki so ga Združeni narodi razglasili leta 1993. Ta dan poudarja pomen družin za posameznike in družbo kot celoto. Pod okriljem Ekvilib Inštituta je polni certifikat Družini prijazno podjetje podelila državna sekretarka Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Breda Božnik.

Med prejemniki polnega certifikata je bilo tudi podjetje NIL, ki je uspešno izvedlo in nadgradilo vseh 19 ukrepov za izboljšanje delovnih pogojev ter zadovoljstva zaposlenih in družine. Podjetje je med drugim uvedlo fleksibilen delovni čas, možnost dela na daljavo v hibridnem modelu, dodatne dni dopusta za starše in različne dejavnosti za krepitev timskega dela, spodbujanje pozitivnega vzdušja in izboljšanje počutja zaposlenih.

S pridobitvijo tega certifikata je podjetje NIL dokazalo svojo zavezanost kot družbeno odgovorno podjetje, ki ceni svoje zaposlene in njihove družine ter prispeva k boljši kakovosti življenja v družbi.

Trajnost in družbena odgovornost na NIL-u

NIL sprejema številne ukrepa s področja družbene odgovornosti in trajnosti. Več informacij lahko preberete tukaj.