NIL prejel napredni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec

V okviru postopka za pridobitev certifikata Druženo odgovoren delodajalec je NIL ukrepe s področij socialne, ekonomske in okoljske trajnosti. Prejem naprednega certifikata dokazuje njihova prizadevanja za organizacijsko odličnost in za »delanje pravih stvari na pravi način.« Družbena odgovornost se odraža tudi v sloganu podjetja »IT za boljše življenje«.

Napredni certifikat Družbeno odgovorni delodajalec

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec temelji na mednarodnem standardu družbene odgovornosti ISO 26000. Osredotoča se na izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih na štirih področjih: usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, medgeneracijsko sodelovanje, varnost in zdravje pri delu ter organizacijsko upravljanje z družbeno odgovornostjo. Je edini certifikat v Sloveniji, ki spremlja tudi napredek podjetij in organizacij na področju družbene odgovornosti v širšem smislu.

Certifikat podejuje Ekvilib Inštitut.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.