NIL postal F5 Silver UNITY partner

NIL postal F5 Silver UNITY partner

S pridobitvijo statusa F5 EMEA UNITY partner je NIL pridobil pravico do prodaje in podpore rešitev F5 BIG-IP, partnerski naziv pa tudi potrjuje usposobljenost naše ekipe za tehnično podporo rešitvi F5 BIG-IP.

Preko partnerstev z vodilnimi podjetji na področju informacijske varnosti kot je F5 Networks, NIL pokriva vse faze procesa upravljanja s tveganji: svetovalne storitve, storitve življenjskega cikla protiukrepov, načrtovanje, izvedba ter upravljanje z varnostnimi protiukrepi. S takim pristopom zagotavljamo optimalne rešitve, prilagojene specifičnim okoljem IT.

Podjetje F5 Networks je vodilno ime na področju rešitev za zagotavljanje zanesljivosti delovanja aplikacij v IT-infrastrukturah (Application Delivery Networking). Njihova družina rešitev BIG-IP se namesti pred spletne strežnike ter med spletne strežnike in aplikacije, izvaja pa deljenje bremen, enkripcijo in dekripcijo, analizo prometa, vzdrževanje povezave s strežnikom in aplikacijo ter še nekatere dodatne funkcije, ki zagotavljajo boljše delovanje aplikacij. Glavni razlog za implementacijo te rešitve je povečana razpoložljivost aplikacije in varnost delovanja ter možnost integracije z rešitvami podjetij kot so Cisco, Microsoft, VMware, IBM in HP.

Z novim partnerskim statusom pomembno razširjamo naš portfelj varnostnih rešitev ter na ta način strankam zagotavljamo najnaprednejše tehnologije, ki omogočajo najvišjo stopnjo varnosti v njihovi IT infrastrukturi.