NIL edino IT podjetje med letošnjimi prejemniki Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2020

S prijavo na tekmovanje za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2020, smo želeli poiskati in nadgraditi celovite pristope našega podjetja k družbeni odgovornosti in trajnostnemu razvoju.

NIL, eno največjih IT-podjetij v Sloveniji, je 3. decembra 2020, v kategoriji sredjevelikih profitnih, pravnih oseb, prejelo Slovensko nagrado za družbeno odgovronost HORUS 2020. Po prejemu certifikata Družbeno odgovoren delodajalec, je to že drugo priznanje v zadnjem mesecu. Kar samo dodatno potrjuje, da je podjetje NIL na pravi poti in da je njihov fokus na zaposlene, stranke, okolje, razultate in operativno odličnost naravnan v pravo smer.

S svojim delovanjem na področju družbene odgovornosti NIL presega minimalne in z zakonom določene standarde poslovanja. Prejem nagrade dokazuje njihova prizadevanja za organizacijsko odličnost in za »delanje pravih stvari na pravi način.« Družbena odgovornost se odraža tudi v sloganu podjetja »IT za boljše življenje«.

Na NIL-u zavedajo, da je uspeh rezultat dela in sodelovanja zaposlenih in poslovnih partnerjev, odnosa do okolja in skupnosti ter dobrega vodenja. Vse več je podjetij, ki se zavedajo pomena družbene odgovornosti kot odgovornosti in svojega vpliva na družbo. Zato je pomembno, da pri tem upoštevajo soodvisnost in izkazujejo trud za celovitost ter uravnoteženo poslovanje na vseh ključnih področjih in funkcijah podjetja.

Vodja družbeno odgovrnih projektov na NIL-u, mag. Uršula Grošelj je utrnila svoja razmišljanja o postopku prijave za nagrado HORUS 2020:

»Celotnega postopka naslavljanja družbene odgovornosti, smo se na NIL-u lotili zelo holistično in sistematično. Določili smo vodjo, sponzorja in skupino za družbeno odgovornost, se ustrezno izobrazili in pričeli z aktivnostmi od spodaj navzgor. Tekom celotnega postopka prijave smo naredili podroben pregled vseh aktivnosti, ki jih izvajamo že dlje časa in definitivno spadajo na področje družbene odgovornosti. Tako smo se med postopkom veliko novega naučili in na nek način zasnovali osnovo za družbeno odgovorno poročanje.

Zaključno poročilo komisije, ki je izbirala in ocenjevala nominirance, nam ponuja dodatne priložnosti za izboljšave, katerih se bomo v prihodnjih letih z vesljem lotili.

Zaradi nove evropske in slovenske zakonodaje morajo od leta 2017 dalje podjetja v javnem interesu z več kot 500 zaposlenimi poročati tudi o nefinančnih vidikih poslovanja. Tudi zato postaja področje družbene odgovornosti podjetij, ki vključuje odnos do zaposlenih, v Sloveniji vse bolj pomembno, hkrati pa pomembno vpliva na ugled podjetja kot delodajalca in ugled v odnosu do drugih deležnikov.

Več o družbeno odgovornih aktivnostih in trajnostnem razvoju podjetja NIL, si lahko preberete na povezavi.