Matjaž Črv eden prvih v Sloveniji z nazivom Business Productivity Specialist (BPS)

Matjaž Črv eden prvih v Sloveniji z nazivom Business Productivity Specialist (BPS)

BPS strokovnjaki imajo znanja, s katerimi organizacijam pomagajo do učinkovitejše rabe IT-rešitev, boljšega izkoristka tehnoloških investicij in dviga produktivnosti. 

Microsoftova nova storitev Business Productivity Specialist (BPS) podjetjem pomaga do učinkovitejše rabe Microsoftovih informacijskih orodij za izboljšanje produktivnosti zaposlenih in posredno izboljšanje poslovanja. Storitev izvajajo le certificirani strokovnjaki in NIL-ov svetovalec Matjaž Črv je član prve generacije slovenskih izvajalcev storitve BPS.

“Raziskave kažejo, da so zaposleni dejansko produktivni le dobro tretjino delovnega časa. To ne pomeni, da zaposleni v službi ne delajo, ampak to, da gre glavnina njihovega časa za korespondenco, iskanje informacij ter samo organizacijo dela in sodelovanja. Samo z optimizacijo teh aktivnosti in boljšo izrabo IT-orodij, ki jih imajo zaposleni na voljo, lahko znatno dvignemo učinkovitost zaposlenih. To in še več je storitev BPS, s pomočjo katere organizacije dosežejo, da zaposleni začnejo delati na učinkovitejši način.”
Matjaž Črv, Vodja razvoja poslovanja in certificiran izvajalec BPS storitev, NIL

BPS storitev prinaša merljive učinke za vaše podjetje

Storitev BPS obsega skupinske delavnice z zaposlenimi, predstavitev IT-orodij za produktivnejše delo zaposlenih, reševanje ozkih grl posameznikov, coaching vodstvenih posameznikov ter preobrazbo IT-podpore. V okviru storitve strankam zagotavljamo poročila o izvedenih izboljšavah, poročila s prioritetami naslednjih korakov za izboljšave ter podroben prikaz prihrankov (ROI).