IT v letu 2022: kaj čaka podjetja, kateri so ključni trendi

Beno Ceglar, generalni direktor, in Robert Turnšek, CTO, izpostavljata ključne trende v informacijski tehnologiji v letu 2022 ter kaj v zvezi s temi trendi načrtujemo oziroma pričakujemo v podjetju NIL.

Kaj v podjetju NIL načrtujemo in pričakujemo v letu 2022?

»Navkljub slabšim gospodarskim napovedim zaradi vpliva pandemije, je IKT industrija v letu 2021 močno pridobivala. Predvsem pri zavedanju podjetij o pomembnosti vlaganja v to področje z namenom dolgoročnega uspeha poslovanja. Prepričani smo, da se bo ta trend nadaljeval tudi v letu 2022. Ob tem se sicer zavedamo novih izzivov, predvsem perečih problemov z motenimi dobavnimi verigami in visoko rastjo cen surovin in izdelkov. Pa vendarle, dinamika je vidno pozitivna. Pričakujemo večja vlaganja v projekte digitalizacije, še posebej v napredne varnostne rešitve, rešitve hibridne infrastrukture, podjetja bodo želela vse bolj konkretno razumeti potencial umetne inteligence. Predvsem pa verjamemo, da se bo nadaljeval trend rasti upravljanih storitev. Kupci so vedno večji del svojih aktivnosti, pa tudi odgovornosti, pripravljeni prenesti na nas, dobavitelje IT-upravljanih storitev. Razlog je, poleg ostalega, tudi kronično pomanjkanje IKT-kadrov na trgu človeških virov. Tudi ta trend se bo, na žalost, v letu 2022 zagotovo nadaljeval. NIL je na leto 2022 z bogatim portfeljem IT upravljanih storitev, še posebej tistih, s področja informacijske varnosti, dobro pripravljen. Zato pričakujemo leto 2022 zelo optimistično. Tako pri našem delovanju v Sloveniji kot tudi v tujini

Beno Ceglar, generalni direktor, NIL d.o.o.

Kaj bo v letu 2022 najbolj zaznamovalo panogo IKT?

»Verjamem, da bo leto 2022 v IT-panogi prav tako dinamično kot leto prej.  Verjetno si vsi želimo, da bi se zdravstvena situacija umirila in bi lahko kot družba zopet brezskrbno zaživeli.  A za mnoga podjetja bo letošnje leto vseeno prelomno. Še posebej za tista, ki jih je pandemija najbolj prizadela in se niso znali prilagoditi.

Vsako krizno obdobje prinese nove poslovne modele. Pandemija covid-19 je med drugim vpeljala uporabo hibridnega načina dela. Delo od doma je v mnogih obzirih postalo ekvivalent delu v pisarni in verjetno bo tako tudi ostalo. IT-podpora bo tako imela še vedno bistveno vlogo pri povezljivosti, vključenosti in vedno bolj tudi varnosti – varovanje podatkov in varovanje identitete.  Drugi trend, ki se kaže v IT-prostoru, je uporaba hibridnega oblaka. To je kombinacija zasebne infrastrukture in infrastrukture, ki ni v lasti podjetja, jo pa poljubno najema, koristi in po potrebi odpove.

In ker poslovni darvinizem ostaja neizprosen, bo še najmanj prizadel bolj prilagodljiva podjetja, tudi, ko gre za zaposlovanje. Danes je ves svet zaposlitveni prostor in za IT podjetja, kjer obstaja enostavna možnost dela na daljavo, bo glavni izziv pridobiti in obdržati svoje zaposlene. Tistim, ki jim bo to uspelo, bodo na koncu pravi zmagovalci.«

Robert Turnšek, direktor tehnične strategije, NIL d.o.o.

Odgovor je bil objavljen v članku Podjetja bodo morala več vložiti v izboljšanje svoje digitalne pismenosti (Delo).