Intervju: Napredno in varno informacijsko okolje za večjo konkurenčno prednost

Prilagodljiva, zmogljiva in varna IT orodja bodo v prihodnosti nujna za zagotavljanje konkurenčne prednosti posameznega podjetja. Tako poudarjajo v podjețju NIL, ki je mednarodno uveljavljen ponudnik naprednih rešitev in storitev s področij podatkovnih centrov, sodobnih omrežij nove generacije, računalništva v oblaku, s poudarkom na informacijski varnosti.

Posamezne rešitve podjetja NIL, ki je bilo ustanovljeno leta 1989, so prilagojene posebnim zahtevam poslovnih, industrijskih, telekomunikacijskih in javnih gospodarskih okolij. Za svoje kupce povečujejo vrednost poslovanja s svetovalnimi storitvami, storitvami IT upravljanja, sistemsko integracijo in izobraževanji.

Posebno pozornost podjetje NIL namenja razvoju in trženju nabora upravljanih naprednih IT storitev. “V prihodnosti bodo podjetja za zagotavljanje svoje konkurenčne prednosti potrebovala zelo prilagodljiva, zmogljiva in varna IT okolja. Izjemno pomembno je, da so vse rešitve zasnovane z močnim poudarkom na varnosti in obvladovanjem varnostnih tveganj. Pri izvajanju vseh storitev smo geografsko zelo neodvisni, zato svoje storitve tržimo tako doma kot v tujini,” pravi direktor Beno Ceglar.

Strankam tako zagotavljajo sodobno in varno informacijsko infrastrukturo, da lahko konkurenčno delujejo na področjih svojega poslovnega delovanja. Večja konkurenčnost se po Ceglarjevih besedah gradi tudi na večjem izkoristku moči podatkov, uporabe najnovejših informacijskih tehnologij, agilnem razvoju, operativnem  delovanju  in  ključno — na boljši informacijski varnosti. Pri vsem tern je NIL svojim strankam ključni partner. “V Sloveniji  precej govorimo o tem, kako doseči gospodarski preboj med (še) bolj razvite države. Verjamem, da je odgovor na dlani: Še bolj izkoriščati potencial tehnologije. Navdušen sem nad projekti, poslovnimi idejami, ki jih imajo slovenska podjetja in organizacije. Eden ključnih dejavnikov za vpeljavo teh idej v prakso je v večini primerov uporaba tehnologije, še posebej informacijske,” pravi Ceglar.

Napredno in varno informacijsko okolje za večjo konkurenčno prednost

Skrb za zaposlene kot glavna orientacija podjetja

NIL zaposluje več kot 190 strokovnjakov doma in v tujini. Osnova gradnje podjetja NIL je na razvoju lastnih kadrov. Te najprej iščejo v Sloveniji, če jih ne najdejo, pa tudi v tujini. Pri iskanju najboljših potencialov tesno sodelujejo s fakultetami. Skrb za zaposlene je glavna orientacija podjetja. Kot pravi direktor, jim njihovo znanje in široke kompetence omogočajo pridobivanje najzahtevnejših projektov s področja njihovega delovanja.

Posebnost NIL-a je tudi razvoj učnih vsebin in izvajanje tehnoloških izobraževanj. Strankam želijo vedno omogočiti najboljšo uporabniško izkušnjo in prav te vidijo kot edino pravo merilo njihove uspešnosti.

NIL je tudi del panevropske skupine Conscia, ki povezuje sorodna podjetja v Skandinaviji, Nemčiji in na Nizozemskem. “Kot del skupine Conscia smo postali evropska multinacionalka, ki vključuje podjetja v šestih državah. Slogan skupine Conscia je “Omrežje znanja”.

“Ocenjujemo, da je to tudi ključna prednost, ki jo vidimo v skupini, saj je sinergija pri pridobivanju in uporabi znanj, izkušenj in dobrih poslovnih praks iz različnih podjetjih naravnost izjemna,” pravi Beno Ceglar in doda, da vsa ta znanja lahko s pridom izkoristijo na vseh področjih, kjer delujejo in v vseh državah, kjer so prisotni.

Vir: Glas Gospodarstva

Preberite si več o tehnologijah za sodelovanje.