Boštjan Šuštar predaval na prestižni konferenci Interop Las Vegas

Šuštar je vodil delavnici o postavitvi privatnih oblakov ter o upravljanju bremen v hibridnih oblakih.

Interop je ena izmed najbolj priznanih neodvisnih strokovnih IT-konferenc na svetu, dogodka pa se je v začetku maja v Las Vegasu v ZDA kot predavatelj udeležil tudi NIL-ovec, Boštjan Šuštar.

Za udeležence je izvedel delavnici na temo računalništva v oblaku. V prvi Managing Workloads in the Hybrid Cloud je govoril o deljenju in upravljanju bremen med različnimi podatkovnimi centri na več lokacijah, v delavnici Building Private Cloud Infrastructure pa je predstavil smernice in priporočila za izgradnjo privatnega oblaka, ki zasluži to ime in ni zgolj visokoleteče ime za virtualizacijo strežnikov.