Sejem inovativnih digitalnih rešitev Feel the Future

NIL in Agitavit o digitalizaciji komunale v Brežicah

Upravljanja vodovodnega omrežja in ravnanja z odpadki večina ne dojema kot visoko-tehnološkega področja, a v Komunali Brežice z avtomatizacijo in digitalizacijo dejavnosti dokazujejo nasprotno ter delajo odločne korake v smeri razvoja pametne komunale prihodnosti.

Osrednji cilji projekta s področja interneta stvari (Internet of Things – IoT) so načrtovana poraba pitne vode, zasledovanje cilja družba brez odpadkov (t.i. Zero Waste), zmanjšanje stroškov praznjenja zabojnikov, zaznava izrednih dogodkov pri porabi vode in ravnanju z odpadki ter ozaveščeni občani za smotrno porabo vode in odgovorno ravnanje z odpadki.

Na skupnem razstavnem prostoru sta bili izvajalki projekta, slovenski informacijsko tehnološki podjetji Agitavit Solutions in NIL, odgovarjali na vprašanja o projektu in smiselnosti vpeljave IoT tehnologije v vaši dejavnosti.

Več o sejmu Feel the Future

[YouTube id=’oT7-EgWVm34′ width=’100%’]

Cilji novega sejma inovativnih digitalnih rešitev Feel the Future:

  • zmanjšati zaostanek Slovenije na področju digitalizacije, ki na nekaterih področjih že resno zmanjšuje našo konkurenčnost;
  • podpora vladni Strategiji pametne specializacije;
  • podpora iniciativi: Slovenija – zelena referenčna država v digitalni Evropi;
  • širitev zavedanja o prednostih in tveganjih novih tehnologij in konceptov s področja informacijskih tehnologij;
  • promocija pametnih rešitev, referenčnih primerov in dosežkov na področju digitalnih specializacij;
  • zbliževanje potreb uporabnikov in zmožnosti ponudnikov digitalnih rešitev;
  • poleg poslovne usmerjenost tudi pozitivna izobraževalna, spodbujevalna in obveščevalna usmerjenost;
  • pospeševanje domačega in mednarodnega sodelovanja.