NIL na konferenci Infosek 2018

Kibernetska varnost mora biti strateško področje

Konferenca Infosek udeležencem ponuja, da se seznanijo z najnovejšimi trendi in spoznanji, ki jih prinaša kibernetska varnost, tako v slovenskem, kot tudi širše, v evropskem prostoru. Vrhunski slovenski in tuji predavatelji predstavljajo številne pomembne teme, projekte in izzive s področja informacijske varnosti in upravljanja tveganj.

Oglejte si predavanje NIL-ovih strokovnjakov

NIL-ova strokovnjaka za kibernetsko varnost Matevž Mesojednik in Matjaž Kosem sta udeležence nagovorila v predavanju Argumenti za kibernetsko varnost, ki jim bo vaše vodstvo prisluhnilo.

Strokovnjaki in vodje IT-jev v veliki večini razumete pomembnost kibernetske varnosti za poslovanje in zakaj bi morala biti ta danes bolj kot kadarkoli prej del praktično vseh poslovnih in IT-procesov v organizaciji. Če je vse jasno, zakaj je potem tako težko prepričati vodstvo podjetij, da kibernetski obrambi nameni zadostne kadrovske in finančne vire, še posebej za tip rešitve, kot je varnostno operativni center (SOC)?

V predavanju smo vam bomo zato predstavili konkretne primere rabe SOC-a in poslovne razloge naših strank za vpeljavo. Nadalje bomo še pojasnili, kako razumeti logiko investicij v kibernetsko varnost. Vsi ti argumenti vam bodo v pomoč pri pogovorih z vodstvom. Ker pa njih zanima tudi zakonodajni vidik kibernetske varnosti, bomo za konec še pojasnili, kako SOC odgovarja na zahteve Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR) in Zakona o informacijski varnosti (ZInfV).

Konferenca Infosek je potekala od 28. do 30. novembra 2018 v Novi Gorici. NIL je bil zlati sponzor dogodka.