NIL na 32. delavnici o telekomunikacijah VITEL 2016

NIL-OVO PREDAVANJE NA KONFERENCI

V sklopu prvega dne delavnice je predaval tudi NIL-ov izkušen strokovnjak s področja omrežij, Bojan Radulović.

Kdaj:
16.5.2016, 15:30—16:30

Naslov:
Razčistimo meglo, ki jo imenujemo IoT

Opis predavanja:

Marsikdo se zaveda dejstva, da bomo v bližnji prihodnosti imeli kopico povezanih naprav, tako doma, kot v delovnem okolju. To dobro ve predvsem (IT) industrija, ki s pridom vabi svoje stranke s krilatico IoT (Internet of Things).
Kljub temu, pa je v tem trenutku jasno le to, da se na tem področju soočamo s številnimi neznankami in z vprašanjem kako resnično izkoristiti IoT. Vsekakor pa nihče še nima odgovora na to, v katero smer se bo razvoj IoT dejansko usmeril.
Zato moramo celotno IoT gibanje razdeliti na več sklopov in vsakega posebej ovrednotiti, da bi lahko uspešno sestavili poslovni model za vertikalno rešitev.

Odgovoriti moramo predvsem na vprašanja kot so:

  • Katero brezžično tehnologijo bomo izbrali?
  • Kako bomo upravljali povezane stvari?
  • Kako bomo zbirali podatke?
  • Kaj bomo z zbranimi podatki počeli?

Skozi predavanje bomo iskali odgovore na zgoraj zastavljena vprašanja in razčistili trenutno meglo, ki jo imenujemo IoT.

***

Več o delavnici 32. delavnici o telekomunikacijah VITEL 2016

Telekomunikacijska omrežja so postala osnovna infrastruktura sodobne informacijske družbe. Danes, v prihodnje pa še toliko bolj, razvitost omrežja odločilno vpliva na priložnosti posameznikov na vseh področjih zasebnega in javnega življenja, enako daljnosežne vplive pa ima v gospodarstvu, javnem sektorju in civilni družbi. Omrežje je v svoji osnovi globalno povezan tehnološki sistem za prenos podatkov na daljavo in njihovo napredno obdelavo, ki ga uporabljajo različni uporabniki za različne aplikacije. Omrežje se mora hitro odzivati na zelo hitre spremembe zahtev uporabnikov, omogočiti mora vpeljavo povsem novih aplikacij in se prilagajati novim tehnološkim in poslovnim trendom. Hkrati pa je omrežje zaradi svoje razprostranjenosti dober vir dodatnih informacij, tako za svoje delovanje kot za uporabniške aplikacije. Priča smo vpeljavi različnih oblik programabilnosti v omrežja, ki zato postajajo vse bolj funkcionalna in prilagodljiva, oziroma na kratko »pametna«.

Pričakovani pozitivni vpliv zmogljivejših in bolj »pametnih« omrežij na razvoj celotne družbe je tako pomemben in vsestranski, da ga strokovna javnost že enači z naslednjo industrijsko revolucijo. Te razvojne priložnosti v Sloveniji preprosto ne smemo zamuditi. Zato se želimo o vseh vidikih »pametnih omrežij« temeljito pogovoriti na Dvaintrideseti delavnici o telekomunikacijah VITEL.