Konferenca Skupaj do odličnosti

Dogodek je obsegal predkonferenčni dan (23. 10. 2017) in osrednjo konferenco (24. 10. 2017). NIL je bil drugi dan konference prisoten s sledečim predavanjem:

Od prodaje – do prodaje – skozi projekt. Prodaja mora biti vpeta v celoten projekt, da se stranka vrača! (Marjan Bradeško)

Marjan Bradeško je v uvodu podal svoje dolgoletne prodajalsko-projektne izkušnje, povezane s storitvami na področju IT. Poudaril je pomen:

  • vključenosti projektnega vodje že v predprodajno fazo, vsaj v določeni mere,
  • nujnosti spremljanja projekta s strani prodaje (in razložil, kje je meja med »mikro-upravljanjem« in dobro seznanjenostjo s stanjem),
  • sodelovanja prodaje v zaključni fazi projekta in v analizi le-tega.

Prav tako je podal svoje videnje in izkušnje o tem, kje in kdaj mora projektni vodja sodelovati s prodajalcem, v kakšnih primerih ga mora obveščati – in kako hitro. Kajti zaznava težav na projektu in pravočasno ukrepanje lahko preprečita marsikatero slabo voljo pri kupcu. Predvsem pa profesionalno in usklajeno ukrepanje, tudi v primeru težav, kupcu daje zaupanje – in kupec se vrača k nam in širi o nas dober glas.

***

Podroben program konference je objavljen na spletni strani dogodka.