Konferenca Data Center 2017

Če smo se v preteklosti posvečali predvsem načrtovanju razpoložljivosti in varnosti podatkovnih centrov, smo danes na stopnji, kjer je precej centrov urejenih po sodobnih načelih. Zato danes mnogo več časa posvečamo upravljanju in nadzoru oskrbne infrastrukture in podatkovnih centrov. Pri tem imamo v mislih predvsem ključno vprašanje, kako obvladovati tveganja vsakodnevnega delovanja, izrednih dogodkov in odzive na te dogodke. Vsak element in sistem v podatkovnem centru je podvržen zunanjim vplivom. S pravilnim načrtovanjem in izbiro elementov lahko zunanje vplive zmanjšamo ali izničimo, seveda pa moramo vse sisteme pravilno vzdrževati, nadzorovati in testirati. Obenem pa moramo imeti urejene in določene poslovne procese ter ustrezna orodja za obvladovanje celotnega centra in njegovih delov.

Rdeča nit konference Data Center 2017 je bilo zato obvladovanje tveganj in izzivov obratovanja podatkovnih centrov. K temu pa sodi tudi obvladovanje tveganj, kadar izberemo za delovanje ponudnika kolokacije oz. »IaaS« storitev (infrastruktura kot storitev). V tem primeru je ključni podatek za nas, kako ta ponudnik obvladuje tveganja in kako upravlja s svojo sistemsko infrastrukturo.

Kako drago je vaše neposlovanje?

NIL je bil na na konferenci prisoten s sledečo vsebino:

  • Si sploh lahko privoščite poslovno škodo? (predavanje): Ko vam kdo omeni potencialne IT-izpade in poslovno škodo v prihodnosti, se verjetno primete za denarnico. V sedanjosti pa se te škode marsikdaj ne zavedamo. Tako kot avtomobilsko, tudi zavarovanje poslovanja stane in vsaka organizacija sama zase ve, kako drago je njihovo neposlovanje. V predavanju bomo predstavili, kako s pravilnim pristopom in izbiro ustreznih gradnikov vzpostaviti tako primarni, kot tudi oddaljeni podatkovni center, in s tem zagotoviti najnižje tveganje za vaše poslovanje.
  • Predavatelj: Robert Markič, strokovnjak s področja podatkovnih centrov, okolji za shranjevanje in varnostnih kopiranj omrežij