Klub ITM: Zunanje izvajanje kibernetske varnosti: kaj, zakaj in kdaj?

Obvladovanje informacijskih tveganj s pomočjo zunanjih izvajalcev

Zagotavljanje informacijske varnosti v organizacijah je zelo zahteven zalogaj. Izziv ima mnogo vidikov – tehnične, procesne, poslovne in tudi psihološke, odvisne od ravnanj vsakega posameznika. Malo je organizacij, ki imajo na voljo dovolj virov, da lahko same uspešno obvladujejo kibernetska tveganja.

Zato je smiselno razmisliti o pomoči zunanjih izvajalcev. Kako, kdaj in na kakšen način jih vključiti v proces? Temu se bomo posvetili na naslednjem srečanju Klub IT-managerjev. Otvorili ga bomo s predavanjem:

  • Zunanje izvajanje kibernetske varnosti: kaj, zakaj in kdaj? (Jan Bervar, IT-arhitekt, NIL / Skupina Conscia): V Sloveniji smo v večjih podjetjih do zunanjega izvajanja storitev IT, razen razvoja programske opreme, pogosto zelo zadržani. Ko je govora o kibernetski varnosti, je situacija še bolj občutljiva, hkrati pa sodobni pristopi k varnosti zahtevajo znanje, ki ga v organizaciji in trgu delovne sile preprosto ni. Kaj je potrebno, da pridemo iz te godlje in naredimo pomenljiv korak naprej?

Temu bo sledila okrogla miza, kjer bodo svoja mnenja soočili:

  • Matija Kešpret, Direktor za informacijske in komunikacijske tehnologije, TPV AUTOMOTIVE d.o.o.
  • Silvester Kink, Vodja IT, RTV SLOVENIJA
  • Janko Zorman, Direktor sektorja informacijske tehnologije, DELAVSKA HRANILNICA d.d.
  • Jan Bervar, IT Arhitekt, NIL d.o.o.

Več informacij

Dogodek izvajamo v sodelovanju s Palsit d.o.o. Udeležba je brezplačna.