Iz teorije v prakso: Pametna mesta in naprave IoT

Iz teorije v prakso: Pametna mesta in naprave IoT

Povezovanje naprav, ki so pred tem bile samostojne enote, lahko predstavlja veliko poslovno prednost za posamezno podjetje, v kolikor znamo iz zbranih podatkov izluščiti dodano vrednost. Hkrati se ob takšnih IoT (ang. Internet of Things) iniciativah poraja precej novih, prej ne zastavljenih vprašanj!

  • Kakšne izzive lahko rešujemo z IoT pristopom?
  • Na kakšen način zbirati podatke?
  • Kako shranjevati podatke?
  • Kako ovrednotiti in predstaviti podatke?
  • Kako je z varnostjo?

V predavanju smo predstavili primer pametnega mesta v Sloveniji ter razvoj in namestitev IoT rešitev v občini Brežice.

Pogledali si smo ključne gradnike tehnološke rešitve in interakcijo med njimi, ter spoznali kako le-ti doprinesejo k uspešnejšemu poslovanju podjetja in dobrobiti skupnosti.

Primer iz prakse je predstavil Bojan Radulović, NIL-ov strokovnjak za področje IoT, gost predavanja pa je bil Miha Gruden iz podjetja Agitavit Solutions, ki je partner v projektu pametna mesta.

Po zaključku predavanja je bil tudi čas za sproščeno druženje.

Agenda:

  • Gradniki IoT rešitev
  • Poslovni problemi komunalnih podjetij
  • IoT rešitev upravljanja z odpadki in vodovodnim omrežjem

OGLEJTE SI FOTOGRAFIJE