Varnostna klasifikacija

Podatki, označeni z oznako varovano javno

Oznaka VAROVANO JAVNO je varnostno klasifikacijska oznaka podatkov Skupine NIL. Podatke, klasificirane ter označene z oznako VAROVANO JAVNO lahko berejo vsi uporabniki virov in podatkov Skupine NIL, vključno z javnostjo. Za te podatke skupina NIL izvaja kontrole, ki preprečujejo njihovo nepooblaščeno spreminjanje, poškodovanje in uničevanje.

Podatki, označeni z oznako omejeno

Oznaka OMEJENO je varnostno klasifikacijska oznaka podatkov skupine NIL. Podatke, klasificirane ter označene z oznako OMEJENO lahko berejo ali spreminjajo le uporabniki, ki jih je za to pooblastil lastnik teh podatkov znotraj Skupine NIL na podlagi njihove potrebe po vedenju. Za te podatke Skupina NIL izvaja kontrole, ki preprečujejo njihovo nepooblaščeno branje, spreminjanje, poškodovanje, uničevanje, ali drugačno uporabo.