Slabi podatki pomenijo napačne odločitve – zajemanje in prenos podatkov v IoT

Zagotavljanje kakovostnih podatkov v IoT

Veliko ljudi povezuje Internet stvari (IoT) z analizo »velikih podatkov«, toda pot od podatka do analize in koristnih rezultatov ni preprosta. Že na točki zajemanja gre lahko marsikaj narobe, hkrati pa je treba podatke brez popačenja prenesti tudi v analitska orodja. Pri tem ne smemo zanemariti varnosti.

V predavanju na srečanju SINOG 4.2 je zato Urban Avsec predstavil ključne izzive pri zajemanju, prenosu in zagotavljanju veljavnosti podatkov v IoT in kakšno informacijsko infrastrukturo to zahteva.