Nižji operativni stroški in boljše delovanje spletne trgovine

Big Bang preselil spletno trgovino v javni oblak Flex IT

Podjetje Big Bang z mrežo 17 poslovalnic ter eno najbolj obiskanih spletnih trgovin v Sloveniji spada med največje domače trgovce z avdio-video izdelki, računalniško opremo ter belo tehniko. Vedno več njihovih strank za nakup in poizvedbe o izdelkih uporablja spletno trgovino, ki je tako postala ključen prodajno-tržni kanal podjetja. Da so vedno več obiskovalcem spletne strani omogočali kar najboljšo uporabniško izkušnjo, so v Big Bangu postopoma nadgrajevali infrastrukturo, ki je zagotavljala vire za spletno trgovino in omogočala njeno nemoteno delovanje.

Sprva so nadgradnje infrastrukture obsegale samo dodajanje pomnilniških modulov, kmalu pa to ni bilo več dovolj in so v Big Bangu morali zamenjati tudi strežnike. Zaradi relativno majhne IT-skupine so jim posegi v infrastrukturo vzeli veliko časa, prav tako so nadgradnje pomenile tudi dodatne stroške. Toda trend naraščanja števila obiskovalcev spletne strani se je nadaljeval in v podjetju so spoznali, da samo nadgradnje dolgoročno ne bodo dovolj oziroma ne bodo smotrne. Po oceni stroškov dela in opreme ter pregledu možnih alternativ, so se odločili za selitev spletne trgovine na upravljano infrastrukturo oziroma javni oblak.

Prepričala sta jih prilagodljivost in strokovnost lokalnega ponudnika

Pred izbiro ponudnika so v Big Bangu intenzivno preizkušali platforme različnih domačih in tujih ponudnikov ter se po petih mesecih testiranj odločili za selitev spletne trgovine na NIL-ovo platformo javnega oblaka Flex IT. V podjetju so iskali predvsem strokovnega in zanesljivega partnerja iz lokalnega okolja, ki jim bo lahko zagotavljal hitro in učinkovito podporo v primeru tehničnih težav ali nejasnosti, pomagal pri analizah napak programskega izvora itd. Prav tako so imeli v Big Bangu določene pomisleke glede varnosti podatkov, toda pogodbene obveznosti ponudnika javnega oblaka in zagotovljeni nivoji SLA so jih prepričali, da je Flex IT najbolj primerna platforma za gostovanje njihove spletne trgovine.


“Pri izbiri ponudnika storitev v oblaku je seveda veliko izbire v tujini, poleg tega so te na prvi pogled tudi mogoče cenejše od lokalnih ponudnikov. Ugotovili smo, da nekoliko nižja cena žal ni vedno kazalec najboljše celovite storitve v naši regiji, pri marsičem bi se morali popolnoma prilagoditi ponudniku, predvsem pa ni zagotovljene lokalne podpore. Slednja je bila za nas ključna točka pri izbiri ponudnika in NIL je se našim zahtevam najbolj približal. Flex IT po eni strani ponuja “vse kar imajo veliki”, po drugi pa imamo na strani NIL-a tudi osebo, ki nam je v primeru kakšnih tehničnih težav zmeraj na voljo in ravno to je za nas izredno pomembno.”

Andrej Vidmar, Vodja organizacije in IT, Big Bang


Selitev spletne trgovine v okolje Flex IT je potekala brez težav in po načrtu, ki so ga pripravili strokovnjaki obeh podjetij. Na tem mestu bi tudi izpostavili, da je tekom celotnega postopka migracije bila spletna trgovina stalno dostopna obiskovalcem.

Kot glavno prednost gostovanja spletne trgovine na platformi Flex IT v Big Bangu izpostavljajo predvsem prihranke iz naslova upravljanja. Tako lahko bistveno hitreje prepoznajo morebitne napake v programski kodi, NIL-ovi strokovnjaki pa Big Bang tudi proaktivno obveščajo o morebitnih spremembah v delovanju okolja, kot je na primer povečana raba virov.

Prilagajanje razpoložljivih virov dejanski porabi je sedaj bistveno lažje in hitrejše, kar je še posebej pomembno ob terminih večje obiskanosti spletne trgovine (npr. pred prazniki), saj lahko tako brez večjih težav zagotavljajo obiskovalcem trgovine odlično uporabniško izkušnjo. Te spremembe so za Big Bang tudi s stališča stroškov v primerjavi s prejšnjo infrastrukturo bistveno cenejše. Najem virov se namreč obračunava po dejanski porabi in to Big Bangu prinaša optimizacijo izdatkov na dveh nivojih. Prvič se jim je strošek za infrastrukturo zmanjšal zaradi manj investicij v infrastrukturo, ki bi bila maksimalno izkoriščena le nekajkrat na leto, drugič pa lahko sedaj strošek za najem zelo natančno ocenijo in predvidijo v naprej. Na osnovi trendov lahko tudi v naprej predvidijo obdobja povečane porabe po virih in konfiguracijo po želji prilagodijo še preden pride do maksimalnih obremenitev infrastrukture.

Vse našteto se odraža v manj tehničnih težavah, izboljšanem in hitrejšem delovanju spletne trgovine, minimalnih obdobjih nedostopnosti in po precej manj potrebnega dela, časa in stroškov, ki ga v Big Bangu porabijo za vzdrževanje spletne strani.

Poslovne prednosti

  • Nižji in predvidljivi stroški
  • Hitrejše in zanesljivejše delovanje spletne trgovine manj tehničnih napak
  • Plačevanje glede na dejansko porabo
  • Manj vzdrževanja

Značilnosti rešitve

  • Storitev javnega oblaka tipa IaaS
  • Hitro in enostavno prilagajanje razpoložljivih virov
  • Spremljanje porabe virov
  • Avtomatizirano izdelovanje varnostnih kopij
  • Proaktivno obveščanje o stanju infrastrukture